Carte de vizită

Suflet de copil în mijlocul comunităţii… sensibilizarea comunităţii în vederea susţinerii copiilor şi tinerilor… Prospeţimea primăverii şi frumuseţea diafană a îngerilor, proiecţia desăvârşită a celor mai înalte trăiri din sufletul fiecăruia dintre noi…

Proiectul s-a născut în anul şcolar 2003-2004, în mod oficial. Atunci a fost semnat primul acord de parteneriat între şcoala noastră şi o instituţie din comunitatea noastră locală, respectiv Biserica „Sfânta Treime” Iaşi. Acest parteneriat s-a dezvoltat în timp, a funcţionat permanent şi propune mereu noi şi diverse subproiecte foarte atrăgătoare şi formative pentru copii şi pentru comunitate. Astfel, derulăm activităţi în regim de voluntariat cu caracter: caritativ, ecologic, artistic, mobilizator, competiţional, moral-religios, de petrecere a timpului liber. Este promovată imaginea şcolii în comunitate şi imaginea comunităţii în localitate, judeţ , ţară şi străinătate.

De-a lungul timpului, până în prezent , s-au alăturat parteneri foarte activi: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Iaşi, Asociaţia Meşterilor Populari din Moldova, Fundaţia „Star of Hope”, Societatea Ortodoxă a Femeilor Române. Multe dintre activităţi s-au bucurat de mediatizarea cotidianului naţional „Lumina” şi a altor publicaţii locale.

Coordonatori,
Prof. Fulvia Horobeţ, Şcoala Gimnazială "Elena Cuza" Iaşi
Pr. paroh Mihai Ciocan, Biserica "Sf. Treime" Iaşi
Pr. paroh Ioan Damian, Biserica "Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil" Iaşi